C
O
R
I
P
L
sq

Khóa học SQ trí thông minh xã hội

Ngày đăng bài 05, 07, 2023Nội dung khóa học

Hiểu các tín hiệu xã hội. Nét mặt, ngôn ngữ cơ thể hoặc giọng nói.

Cách tương tác với người khác. Thực hành các kỹ năng xã hội.

Quyết đoán. Cách tự bảo vệ mình một cách tôn trọng.

Mô hình trí tuệ xã hội. Học bằng cách quan sát cuộc sống.

Tạo ra một môi trường an toàn và hỗ trợ. Tạo một môi trường nơi bạn cảm thấy thoải mái khi tương tác với người khác và mắc lỗi.

Kiên nhẫn. Phát triển trí thông minh xã hội cần có thời gian và nỗ lực.