C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-sang-tac-nhan-vat -tp-hcm

Khóa học sáng tác nhân vật

Ngày đăng bài 03, 07, 2023Nội dung khóa học

Ý tưởng nhân vật: Tạo kiểu nhân vật,tính cách, vai trò trong câu chuyện. Tạo hồ sơ nhân vật. Đây là tài liệu theo dõi thông tin chi tiết về nhân vật của mình.Bao gồm tên, tuổi, giới tính, chủng tộc, nghề nghiệp, đặc điểm tính cách và bất kỳ thông tin liên quan nào khác.

Làm nghiên cứu nhân vật: Tạo nhân vật từ một nền văn hóa hoặc khoảng thời gian cụ thể, nghiên cứu để đảm bảo thiết kế là chính xác.

Thiết kế nhân vật: vẽ các nhân vật truyện tranh, bao gồm bút chì, bút mực, và các chương trình nghệ thuật kỹ thuật số.

Hoàn thành bản phác thảo thêm nhiều chi tiết hơn và đảm bảo tỷ lệ chính xác.

Kết xuất thiết kế nhân vật: Thêm màu, đổ bóng và các hiệu ứng khác cho thiết kế nhân vật.

Thêm các nét hoàn thiện, thêm nền, văn bản hoặc các yếu tố khác.