C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-be-thuoc-bai-nhan

Khóa học nhanh thuộc bài

Ngày đăng bài 04, 07, 2023Nội dung khóa học

Xem trước bài.

Hỏi câu hỏi.

Sử dụng hình ảnh. Trẻ em thường học tốt nhất bằng cách nhìn thấy mọi thứ, vì vậy hãy sử dụng hình ảnh để giúp chúng hiểu bài học. Điều này có thể bao gồm hình ảnh, sơ đồ hoặc thậm chí các đồ vật xung quanh nhà.

Làm cho nó vui vẻ. Việc học phải thú vị, vì vậy hãy tìm cách làm cho bài học trở nên thú vị đối với con bạn. Điều này có thể liên quan đến việc chơi trò chơi, xếp hình hoặc thậm chí hát các bài hát.

Nghỉ giải lao. Trẻ em có khoảng thời gian chú ý ngắn, vì vậy hãy nghỉ giải lao trong suốt bài học để cho phép con bạn nghỉ ngơi và xử lý thông tin.

Thực hành thực hành thực hành. Con bạn càng thực hành nhiều, chúng sẽ càng hiểu bài tốt hơn.

Kiên nhẫn. Việc học cần có thời gian.