C
O
R
I
P
L
mq-chi-so-dao-duc

Khóa học MQ chỉ số đạo đức

Ngày đăng bài 05, 07, 2023Nội dung khóa học

Giới thiệu khái niệm Chỉ số đạo đức. MQ là thước đo mức độ một người hiểu và tuân theo các nguyên tắc đạo đức. Đó là thước đo khả năng để đưa ra các quyết định đạo đức và hành xử một cách có đạo đức.

MQ cao có thể giúp chúng: Thành công hơn trong cuộc sống, có mối quan hệ mạnh mẽ hơn, cảm thấy hài lòng về bản thân.

Nói chuyện về các giá trị đạo đức.

Kỹ năng lý luận đạo đức.

Hiểu hậu quả của hành động.

Xem xét các quan điểm khác nhau.

Áp dụng các nguyên tắc đạo đức: Có khả năng áp dụng các nguyên tắc đạo đức vào các tình huống thực tế. Rèn luyện kỹ năng suy luận đạo đức.