C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-motion-artist

Khóa học Motion Artist

Ngày đăng bài 07, 07, 2023Nội dung khóa học

Thực hiện Animation dựa trên Storyboard/Graphics có sẵn.

Tham gia xây dựng ý tưởng Animation cho những dự án

Thực hiện Animation và Motion Graphics với phần mềm After Effects

Kỹ năng thêm: Illustrator hay Photoshop hoặc 3D như C4D, Maya, Blender.