C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-lap-trinh-game-cho-thieu-nhi

Khóa học lập trình game dành cho thiếu nhi

Ngày đăng bài 04, 07, 2023Nội dung khóa học

Giới thiệu về Scratch: Scratch là gì, nó hoạt động như thế nào và các phần khác nhau của giao diện Scratch.

Sprites: Trẻ em sẽ tìm hiểu về sprites, là những nhân vật và đối tượng có thể được sử dụng để tạo các dự án Scratch, học cách di chuyển các họa tiết xung quanh màn hình, thay đổi diện mạo và khiến chúng tương tác với nhau.

Tập lệnh: Trẻ em sẽ tìm hiểu về tập lệnh, đó là những hướng dẫn cho các nhân vật biết phải làm gì, học cách sử dụng các loại khối khác nhau để tạo tập lệnh, chẳng hạn như khối chuyển động, khối hình và khối âm thanh.

Sự kiện: Đó là những điều xảy ra trong một dự án Scratch, chẳng hạn như khi một nhân vật nhấp chuột vào một nút hoặc khi dự án bắt đầu, học cách sử dụng các sự kiện để làm cho các nhân vật phản ứng với những sự kiện hành động.

Biến: Tìm hiểu về các biến, là các thùng chứa có thể được sử dụng để lưu trữ dữ liệu, học cách sử dụng các biến để lưu trữ thông tin trong dự án Scratch, chẳng hạn như điểm số của một trò chơi hoặc tên của một người chơi.

Gỡ lỗi: Trẻ em sẽ học cách gỡ lỗi các dự án Scratch của mình và sửa bất kỳ lỗi nào.

Chia sẻ: Trẻ em sẽ học cách chia sẻ các dự án Scratch của mình với người khác, thể xuất bản các dự án của mình lên trang web Scratch.