C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-lap-trinh-app-danh-cho-thieu-nhi

Khóa học lập trình app dành cho trẻ

Ngày đăng bài 03, 07, 2023Nội dung khóa học

Giới thiệu về App Inventor: Điều này bao gồm việc dạy trẻ em App Inventor là gì, cách thức hoạt động và các phần khác nhau của giao diện App Inventor trông như thế nào.

Khối xây dựng: Trẻ em sẽ tìm hiểu về các loại khối xây dựng khác nhau có thể được sử dụng để tạo ứng dụng, chẳng hạn như khối văn bản, khối hình ảnh và khối nút,tìm hiểu cách kết nối các khối này với nhau để tạo logic ứng dụng của riêng mình.

Bố cục: Trẻ sẽ học cách sắp xếp các thành phần khác nhau của ứng dụng trên màn hình. Điều này bao gồm tìm hiểu về cách sử dụng các tùy chọn bố cục khác nhau, chẳng hạn như định vị tuyệt đối, định vị tương đối và bố cục lưới.

Sự kiện: Trẻ sẽ học cách phản hồi các sự kiện trong ứng dụng của mình, chẳng hạn như khi người dùng nhấp vào nút hoặc khi ứng dụng được khởi chạy,cách sử dụng các biến và thủ tục để lưu trữ và thao tác dữ liệu trong ứng dụng của mình.

Gỡ lỗi: Trẻ em sẽ học cách gỡ lỗi ứng dụng của mình và sửa bất kỳ lỗi nào. Điều này bao gồm việc học cách sử dụng trình gỡ lỗi App Inventor để duyệt qua từng dòng mã ứng dụng

Xuất bản: Trẻ sẽ học cách xuất bản ứng dụng của mình lên App Store hoặc Google Play để người khác có thể tải xuống và sử dụng chúng