C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-storyboard

Khóa học Kịch bản storyboard

Ngày đăng bài 03, 07, 2023Bảng phân cảnh là phần trình bày trực quan của một bộ phim, phân cảnh truyện tranh, hoạt hình, chương trình truyền hình hoặc quá trình sản xuất video. Nó được sử dụng để lên kế hoạch cho các cảnh quay và trình tự sản xuất, đồng thời để truyền đạt tầm nhìn của đạo diễn tới đoàn làm phim. Bảng phân cảnh thường bao gồm một loạt các hình vẽ hoặc bản phác thảo, kèm theo văn bản mô tả hành động và đối thoại.

Nội dung khóa học Kịch bản storybord

Khung cảnh: Những tiêu đề,vị trí và thời gian của cảnh.

Nhân vật: Đặc điểm nhân vật, Xuất hiện trong cảnh, Được liệt kê trước mỗi dòng đối thoại.

Đối thoại: Lời nói của các nhân vật.

Hướng dẫn sân khấu: Mô tả hành động của cảnh.

Nội dung trình tự của bảng phân cảnh hoặc kịch bản là thứ tự trình bày các cảnh quay hoặc cảnh quay. Điều này rất quan trọng để tạo ra một câu chuyện trôi chảy và mạch lạc. Nội dung trình tự cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tạo sự hồi hộp, bất ngờ hoặc các hiệu ứng cảm xúc khác.

Bảng phân cảnh và kịch bản là hai công cụ thiết yếu để lập kế hoạch và thực hiện sản xuất video. Bằng cách xem xét cẩn thận nội dung trình tự của cả hai tài liệu, đạo diễn có thể đảm bảo rằng quá trình sản xuất hấp dẫn về mặt hình ảnh và kể một câu chuyện hấp dẫn.