C
O
R
I
P
L
iq

Khóa học IQ Chỉ số thông minh

Ngày đăng bài 05, 07, 2023Nội dung khóa học

Xác định điểm mạnh và sở thích.Điều chỉnh giáo trình cho phù hợp với từng học viên.

Tư duy sáng tạo và giàu trí tưởng tượng. Cung cấp tài liệu đầy thách thức và kích thích.

Khuyến khích suy nghĩ nghiêm túc và sáng tạo. Chỉ số IQ cao thường học hỏi nhanh, nhưng cũng cần có khả năng tư duy phản biện.

Cung cấp cơ hội để cộng tác nhóm. Những ai chỉ số IQ cao đôi khi có thể bị coi là những kẻ cô độc, nhưng điều quan trọng là phải có cơ hội hợp tác với những người khác. Điều này sẽ giúp phát triển các kỹ năng xã hội và học cách làm việc nhóm.

Ăn mừng thành công, xây dựng sự tự tin và động lực.