C
O
R
I
P
L
cq-chỉ số thông minh sáng tạo

Khóa học CQ chỉ số thông minh sáng tạo

Ngày đăng bài 05, 07, 2023Nội dung khóa học

Khuyến khích suy nghĩ mới lạ. Chỉ số sáng tạo CQ thường có cách nhìn thế giới độc đáo.

Cung cấp điều kiện để sáng tạo.

Hãy khám phá sở thích.

Kiên nhẫn. Phát triển sự sáng tạo cần có thời gian và nỗ lực.

Tôn vinh sự sáng tạo.