C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-con-tu-tin-vao-lop-mot

Khóa học con tự tin khi vào lớp một

Ngày đăng bài 04, 07, 2023Nội dung khóa học

Đọc: Trẻ em có thể đọc to những câu chuyện và sách đơn giản, xác định các chữ cái, âm thanh và từ.

Trẻ đọc viết: Trẻ có thể viết tên, chữ cái và các từ đơn giản.

Toán viết cho trẻ em: Trẻ em có thể đếm đến 100, nhận dạng các số và thực hiện phép cộng và phép trừ cơ bản.

Các kỹ năng xã hội-cảm xúc: Trẻ có thể làm theo chỉ dẫn, lắng nghe người khác và hợp tác làm việc.

Các kỹ năng điều hành: Trẻ có thể tập trung và chú ý, ghi nhớ mọi thứ và giải quyết vấn đề.

Cùng đọc sách: Đọc cho trẻ nghe mỗi ngày và khuyến khích chúng đọc cho bạn nghe. Bạn cũng có thể chỉ ra các chữ cái, âm thanh và từ trong sách bạn đang đọc.