C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-vfx-artist

Khóa học Vfx Artist

Ngày đăng bài 06, 07, 2023Nội dung khóa học

Lên kịch bản, sáng tạo và diễn hoạt hiệu ứng hình ảnh VFX cho các game 3D.

Sử dụng các công cụ và phần mềm chuyên dụng để tạo hiệu ứng VFX đẹp mắt, tối ưu và phù hợp với yêu cầu sản phẩm.

Thực hiện thử nghiệm, đánh giá và điều chỉnh hiệu ứng VFX để đạt được kết quả tốt nhất và hiệu suất cao.

Hợp tác với Game Designers, Artists, Developers để đảm bảo hiệu ứng hài hòa với nội dung game và môi trường để cải thiện game feel và chất lượng sản phẩm.

Xây dựng thư viện VFX các dòng game.