C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-3d-game-artist

Khóa học 3D Game Artist

Ngày đăng bài 06, 07, 2023Nội dung khóa học

- Dựng model, texture, và tối ưu hóa các mô hình theo yêu cầu của từng dự án.

- Dựng hình phối cảnh, trải UV, vẽ Texture. Thiết lập (skin, rig, bone) nhân vật và đồ vật.

- Sử dụng thành thạo các phần mềm để hoàn thành và đáp ứng được các yêu cầu của dự án

- Highpoly: sử dụng Zbrush, 3DSMax, Maya, Blender.

- Lowpoly: sử dụng 3DSMax, Maya.

- Texture: sử dụng Substaince Painter.

- Tối ưu hóa poly theo yêu cầu của từng dự án.