C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-3d-environment-game-artist

Khóa học 3D Environment Game Artist

Ngày đăng bài 06, 07, 2023Nội dung khóa họcTạo các mô hình môi trường chất lượng cao (cấu trúc tòa nhà và đối tượng) bằng cách sử dụng mô hình 3D, kết cấu, bản đồ và các kỹ thuật khác dựa trên các khái niệm đã cho.

Tạo ra các tác phẩm điêu khắc 3D và nội dung đáp ứng các tiêu chuẩn nghệ thuật.

Tạo bảng phân cảnh để trực quan hóa cảnh và tạo môi trường cho phim, trò chơi và các hiệu ứng hình ảnh.