C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-3d-environment-artist

Khóa học 3D Environment Artist

Ngày đăng bài 07, 07, 2023Nội dung khóa học

Tham gia dự án Game với vai trò thiết kế 3D Games Environment (Phối cảnh game)

Tạo dựng mô hình 3D trên Maya, vẽ texture trên Photoshop và tạo Effect Environment