C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-3d-character-artist

Khóa học Character 3D Artist

Ngày đăng bài 06, 07, 2023Nội dung khóa học

Thiết kế nhân vật 3d

Trải vật liệu, trang phục hoàn thiện nhân vật

Có kiến thức về nguyên lý về sáng tác, tạo mẫu 3d nhân vật và khung cảnh

Thành thạo maya, 3ds max, blender.

Thành thạo (rig, bone, skin) chuẩn bị đưa mô hình nhân vật chuyển động