C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-2d-manga-anime-artist

Khóa học 2D Manga/Anime Artis

Ngày đăng bài 06, 07, 2023Nội dung khóa học

・Thiết kế các nhân vật

・Thiết kế avatar

・Thiết kế UI, UX

・Thiết kế background

・Thiết kế phụ kiện, vật phẩm