C
O
R
I
P
L
khoa-hoc-2d-animation-artist

Khóa học 2D Animation

Ngày đăng bài 06, 07, 2023Nội dung khóa học

Thiết kế hiệu ứng, tạo chuyển động nhân vật 2D bằng Spine

Phối hợp với họa sĩ thiết kế, tạo chuyển động theo ý tưởng

Có kiến thức về nguyên lý chuyển động trong animation

Thành thạo Spine, các công cụ làm chuyển động, hiệu ứng 2D

Biết 3D animation, After Effect, dựng video ngắn quảng cáo cho game.