Địa chỉ

ngày đăng bài 25, 06, 2023
Nature

Thẻ bạch kim thời gian 1 năm, khi bạn đăng ký với một khóa học bất kỳ. Giá thẻ 20 triệu

Thẻ vàng thời gian 1 năm, bạn được lựa chọn đăng ký 3 khóa học trong 1 năm để học tập. Giá thẻ 35 triệu

Thẻ kim cương thời gian 2 năm được giáo viên hướng dẫn kèm riêng theo lộ trình học tập. Giá thẻ 80 triệu