Học phí

ngày đăng bài 12, 7, 2022

học phí theo buổi 500 nghìn vnd/ buổi

học phí theo khóa ngắn hạn 3 triệu/ tháng

học phí khóa nâng cao 5 triệu/ tháng

học phí khóa chuyên nghiệp 10 triệu/ tháng

học phí khóa thiếu nhi 3 triệu/ tháng


Chuyên đào tạo lĩnh vực dành cho thiếu nhi