ngày đăng bài 25, 06, 2023

Đăng ký: Là hình thức giữ chỗ và chờ lịch khai giảng

Mỗi học viên sẽ đóng 500 nghìn vnđ/ học viên, khi chờ lớp học