C
O
R
I
P
L

2D Game Vfx Animation

Ngày đăng bài 06, 07, 2023Nội dung khóa học

Nắm được những nguyên lý, nền tảng của VFX vững chắc - Nền tảng cơ bản Visual Art ( Cấu trúc, màu sắc... ) - Thành thạo tool 3D (Maya, 3D Max, Blender) - Thành thạo tool vẽ 2D (Photoshop) - Thành thạo 2D Spine hoặc các phần mềm diễn hoạt tương đương hỗ trợ xuất json, skel.bytes cho Unity

- Làm effect 2d bằng Spine, Photoshop, After Effect, Unity - Vẽ tay để phục vụ việc lên concept VFX, làm texture cho VFX. - Xây dựng VFX Guideline cho dự án game

- Có kiến thức cơ bản về rendering. Nắm đc Tool design VFX Shader - Các yếu tố light, shade, color, and detail in creating painted texture maps. - Có kiến thức về lịch sử game, nghành công nghiệp game, các thể loại