C
O
R
I
P
L
Khoa-hoc-2d-game-artist

Khóa học 2D Game Artis

Ngày đăng bài 07, 07, 2023Nội dung khóa học

Vẽ concept cho nhân vật, môi trường, assets game

Sử dụng blender và dựng hình 3D cơ bản

Thành thạo việc paint over trên assets 3D Render

Có kinh nghiệm design UI, UX.

Biết vẽ tối ưu frame by frame animation nhân vật hoặc game object.

Có kĩ năng sử dụng Spine.

Tool: Photoshop – làm chủ được photoshop. Có kiến thức và kỹ năng về UI/UX. Có kỹ năng vẽ tay + wacom.